Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Laatimispäivämäärä 12.12.2012

Rekisterin pitäjä: Domdom Oy

Aleksis Kiven katu 30, 33200 Tampere
040-1940819
kaupparoskaposti@domdom.fi

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:
Domdom Oy, Aleksis Kiven katu 30, 33200 Tampere
+358 40 1940819
kauppa@domdom.fi

Rekisterin nimi: Domdom Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta Domdom Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet: Asiakasrekisterin tiedot on suojattu vahvoin salasanoin ja hyvää tietoturvatapaa käyttäen. Domdom.fi -palvelin on suojattu palomuurilla, joka mahdollistaa ainoastaan välttämättömimmän tietoliikenteen.